fifa手游卡死:2014年前三季度全縣生產總值及增長速度

fifa手游大更新 www.sdxbc.icu 發布日期:2014-11-10 9:31:4  信息來源:統計局

分享:

打印本頁

指標

絕對值

比上年增長%

地區生產總值

2743285

10.4

  第一產業

280812

5.3

    農林牧漁業

280812

5.3

  第二產業

1782168

12.6

     

1507566

14.7

    建筑業

274602

1.1

  第三產業

680305

5.5

    交通運輸、倉儲和郵政業

64767

6.8

    批發和零售業

178814

12.1

    住宿和餐飲業

45607

9.8

    金融業

87167

12.2

    房地產業

118216

5.4

    營業性服務業

66991

10.5

    非營業性服務業

118745

-10.0