fifa手游吧:2015年肥東縣一季度地區生產總值

fifa手游大更新 www.sdxbc.icu 發布日期:2015-4-28 17:0:14  信息來源:統計局

分享:

打印本頁

 

指標

絕對值(萬元)

增幅(%)

地區生產總值

899123

8.1

 第一產業

102621

4.4

   農林牧漁業

102621

4.4

 第二產業

605498

8.3

   工 業

528824

9.4

   建筑業

76674

0.2

 第三產業

191004

9.0

   交通運輸、倉儲和郵政業

22975

-2.4

   批發和零售業

57472

9.7

   住宿和餐飲業

8259

10.1

   金融業

20411

14.9

   房地產業

18900

-8.6

   營業性服務業

11244

9.0

   非營業性服務業

51744

20.2