fifa手游化学反应规则:2015年肥東縣四季度地區生產總值完成情況

fifa手游大更新 www.sdxbc.icu 發布日期:2016-3-18 10:17:55  信息來源:統計局

分享:

打印本頁

單位:萬元

   

絕對數

比上年增長%

生產總值

4817331

10.6

  第一產業

631236

4.6

  第二產業

3180722

11.8

    工業

2735100

13.0

    建筑業

445622

5.2

  第三產業

1005373

10.4

    交通運輸、倉儲和郵政業

127378

4.6

    批發和零售業

204834

8.3

    住宿和餐飲業

72843

7.3

    金融業

124447

19.3

    房地產業

150562

-0.4

    營業性服務業

104148

30.9

    非營業性服務業

210242

9.0