fifa手游版冠军之路怎么完成:2016年3季度地區生產總值情況表

fifa手游大更新 www.sdxbc.icu 發布日期:2016-11-1 17:15:43

分享:

打印本頁

單位:萬元
指    標 絕對數 比上年增長%
生產總值 3233122 10.2
  第一產業 305263 3.5
  第二產業 2048156 10
    工業 1757378 10.6
    建筑業 290778 6.8
  第三產業 879702 12.8
    交通運輸、倉儲和郵政業 72778 4.9
    批發和零售業 204154 5.1
    住宿和餐飲業 55878 8.4
    金融業 126412 20.3
    房地產業 178511 35.1
    營業性服務業 73589 11
    非營業性服務業 157866 6.7